Um tú ikki hevur Facebook, kunnu vit leggja lesarabrævið inn fyri teg. Send lesarabrøv til redaktion@knassar.fo.
Soleiðis leggur tú á Lesaran

Tað er ókeypis at leggja lesarabrøv á lesarin.fo.

1. Rita inn umvegis Facebook
2. Ger eina yvirskrift
3. Legg mynd afturat
4. Skriva lesarabræv
5. Goym

  Privacy policy

Símun Absalonsen – ein frískur fýrur

2019-12-16 11:29

Absalonsen, der har gjort sig til advokat for Eik Banki, mener, at fradrag er noget, der kan forhandles om. Nu antyder han, at Skattamálið var faldet anderledes ud, om banken blot havde tilgodeset Finansiel Stabilitet med en andel i fradraget.

Jørn Astrup Hansen

Direktør i Eik Banki 2010-11

Den 3. februar 2017 afgjorde TAKS, langt om længe, at Eik Banki ikke har fradrag for underbalancen på 514 mio. kr. i den gamle bank. Det bør ikke undre nogen; underbalancen udgjorde Finansiel Stabilitets tab under den ubegrænsede statsgaranti. Som garant tog Finansiel Stabilitet det tab, som uden garantien ville have påhvilet bankens indskydere.

Skattamálið er en simpel sag: Eik Banki, der overtog aktiverne til dagsværdi, havde ikke noget tab på den gamle bank; altså kan banken ikke foretage fradrag for tab. Underbalancen repræsenterede ikke goodwill men Finansiel Stabilitets tab under statsgarantien; altså kan banken ikke afskrive underbalancen som goodwill.

Det fremgår alt sammen klart af bankens reviderede og offentliggjorte årsrapport for 2010-11, som alle og enhver – også TAKS – kunne gøre sig bekendt med. I oktober 2010 indskød Finansiel Stabilitet 2 mia. kr. i et nystiftet selskab, der indtrådte i den gamle banks simple forpligtelser, 11.479 mio. kr. Selskabet overtog den gamle banks aktiver for 10.965 mio. kr. og fik i sin åbningsbalance således en egenkapital på 1.486 mio. kr.

Bræv frá stjórn indeholder en redegørelse for sammenhængen; driften i den nye bank påvirkes ikke af underbalancen. Måske vi her skal finde forklaringen på, at bankens regnskab for 2010-11 ikke er at finde på Betri’s hjemmeside. Ideen til et skattefradrag er opstået senere.

Selvfølgelig har den nye bank ikke fradrag for den gamle banks underbalance (som Eik efter skattetekniske justeringer opgjorde til 477 mio. kr.). Símun Absalonsen [Stemmen er Astrups] synes at mene, at retten til at bringe underbalancen til fradrag i den nye banks skattepligtige indkomst var noget, der skulle lægges arm om – noget, der kunne forhandles.

Det er TAKS, ikke KvF, der sætter os i skat

Absalonsen antyder, at Eik Banki sikkert kunne have beholdt sit fradrag, såfremt KvF blot havde valgt en anden vinkel på sine udsendelser! Det er jo det rene vrøvl. Enten er der, eller også er der ikke, fradrag for underbalancen. Her var ikke fradrag.

Fra første færd var TF Holding vidende om, at der ikke var fradrag. I marts 2011 indhentede TF Holdings ledelse et notat om de skattemæssige konsekvenser af rekonstruktionen af Eik Banki. Notatet, der ikke opfyldte TF Holdings hede ønsker om et fradrag, blev gemt væk i bunden af skrivebordsskuffen. Fem år senere fandt TF Holding det for godt at orientere bankens bestyrelse om notatet.

Kan Absalonsen mon forklare os, hvorledes det faktiske forløb, således som det er gengivet ovenfor, kan give anledning til fradrag i den fortsættende bank for underbalancen ved den gamle banks sammenbrud?

Tyv tror hvermand stjæler

Absalonsen insinuerer, at Finansiel Stabilitet, der i 2015 afhændede sin aktiepost i banken, ville have stillet sig tilfreds med skattefradraget, blot man selv havde fået del i den. Denne Absalonsen er sandelig en frisk fyr. Mener Absalonsen virkelig, at Finansiel Stabilitet, et selskab ejet af den danske stat, ville have medvirket til at dræne den færøske landskasse for 90 mio. kr. svarende til værdien af et fradrag, som Finansiel Stabilitet anså for uretmæssigt? Ja eller nej.

Finansiel Stabilitets opfattelse var velkendt for bankens ledelse. Opfattelsen kommer her til udtryk i et referat fra et møde i bankens revisionsudvalg i marts 2014:

  • Tabet på 514 mio. kr. er afholdt af Finansiel Stabilitet som garant for den gamle banks simple forpligtelser – ikke som aktionær i den fortsættende bank.
  • Aktiverne er i bankens åbningsbalance optaget til dagsværdier. Tabet indgår således ikke i regnskabet for den fortsættende bank.

Finansiel Stabilitet ændrede under forløbet ikke syn på fradraget. Hverken før, under eller efter aktiesalget. I bestyrelsens mødeprotokoller leder man i øvrigt forgæves efter et argument for, at der skulle være fradrag for underbalancen. Måske Absalonsen, ganske vist lidt sent, kan komme bankens ledelse til hjælp.

Exit Finansiel Stabilitet

Absalonsen gør et stort nummer ud af salget i 2015 af Finansiel Stabilitets ejerandel i banken. Salget er i sammenhængen uden enhver betydning. Men til ære for Absalonsen blot så meget:

Den 1. december 2015 købte TF Holding 30 pct. af bankens aktiekapital af Finansiel Stabilitet. På dette tidspunkt var Finansiel Stabilitet uden kendskab til TAKS’ forunderlige afgørelse i juni 2015. I fem måneder havde banken undladt at indtægtsføre et skatteaktiv på 90 mio. kr., som TF Holding lige så længe have været bekendt med. Bankens ledelse havde forsømt sin positive oplysningspligt over for Finansiel Stabilitet. Det var stærkt kritisabelt.

Bankens bestyrelse blev på et møde i revisionsudvalget i august 2015 orienteret om, at TAKS havde bevilget banken et fradrag på 477 mio. kr. Referatet af mødet, som jeg ikke deltog i, blev fremlagt til underskrivelse og godkendt på et møde i udvalget den 18. december 2015. Samme dag begærede jeg indsigt i bankens korrespondance med TAKS.

Tidligt i januar 2016 havde jeg lejlighed til at gøre mig bekendt med, hvorledes banken over for TAKS havde redegjort for et fradrag på 477 mio. kr. I umiddelbar fortsættelse heraf nedlagde jeg mit mandat i bankens bestyrelse.

Ikke tale, ikke se, ikke høre

Absalonsen opholder sig ved den skærpede tavshedspligt i lov om finansiel virksomhed. Tavshedspligten skal sikre, at banken ikke videregiver fortrolige oplysninger om sine kunder til tredjemand. Men den pålægger da ikke bankens medarbejdere m.fl. at iagttage tavshed om uregelmæssigheder i banken. Tværtimod. Efter omstændighederne kan der være pligt til at rapportere om uregelmæssigheder.

Finansiel Stabilitet orienterede den 29. januar 2016 Fíggjarmálaráðið om Eik Bankis kontroversielle skattefradrag. Eik Bankis bestyrelse reagerede ved at pålægge direktionen at belyse muligheden for at politianmelde mig og/eller Finansiel Stabilitet for brud på lov om finansiel virksomhed. Bankens ledelse gik i 2016 helt fra snøvsen.

Absalonsen bedyrer, at han ikke optræder som ghostwriter for andre. Nuvel. Når man kunne få den opfattelse, er grunden den, at Absalonsen helt åbenbart har let adgang til interne, fortrolige papirer i Eik Banki. Det må overraske, at der er en sådan lækage i banken, der nidkært indskærper tavshedspligten – efter omstændighederne med politianmeldelser.

……

For en bredere omtale af Skattamálið, som det tager sig ud i retrospektiv, se følgende link: https://finansenpaavrangen.finance.blog/2019/11/21/eiks-skattesag/


Les skrivið hjá Símun Absalonsen her